Informacje o wydarzeniach z sąsiednich WZBS

I Lubuski Mityng Brydżowy - Sława, 9-10.11.2019